Dokumentacja kontroli

Sprawozdania i protokoły pokontrolne znajdują się w posiadaniu sekretariatu lub archiwum zakładowego Muzeum. Co pół roku przeprowadzana jest kontrola wewnętrzna pracowników i ich pracy. Kontrole zewnętrzne prowadzi się według planu pracy instytucji na dany rok zatwierdzonego przez Dyrektora Muzeum. Książka kontroli znajduje się w sekretariacie Muzeum.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: