Dokumentacja kontroli

Sprawozdania i protokoły pokontrolne znajdują się w posiadaniu sekretariatu lub archiwum zakładowego Muzeum. Co pół roku przeprowadzana jest kontrola wewnętrzna pracowników i ich pracy. Kontrole zewnętrzne prowadzi się według planu pracy instytucji na dany rok zatwierdzonego przez Dyrektora Muzeum. Książka kontroli znajduje się w sekretariacie Muzeum.

Kontrole zewnętrzne w Muzeum, kompleksowe, problemowe i doraźne – nr teczki 090, znajduje się w sekretariacie MRJ

Kontrole wewnętrzne – nr teczki 091, znajduje się w sekretariacie MRJ

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: