Regulamin Organizacyjny Muzeum i Struktura Organizacyjna

Regulamin organizacyjny Muzeum Regionalnego w Jaśle przedstawia strukturę organizacyjną, zadania przypisane do poszczególnych działów oraz stanowisk pracy. Określa realizację zadań, zasady podpisywania dokumentów oraz system kontroli wewnętrznej, jak również zasady przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.

Regulamin organizacyjny stanowi uzupełnienie Statutu Muzeum Regionalnego w Jaśle, uchwalonego przez Radę Miejską Jasła uchwałą Nr XXXI/297/2012 z dnia 15.10.2012 r.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: