Status prawny MRJ

Muzeum Regionalne w Jaśle jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Jasło. Zgodnie ze Statutem i Ustawą o Muzeach zajmuje się gromadzeniem, ochroną i inwentaryzacją eksponatów. Szczególny nacisk w prowadzonej działalności położony jest na pozyskiwanie eksponatów związanych z historią miasta Jasła powiatu jasielskiego i ich mieszkańców. Muzeum Regionalne w Jaśle powstało w roku 1969, z przekształcenia w instytucję państwową społecznego Muzeum Regionalnego PTTK. Statut tej instytucji został zatwierdzony przez Ministra Kultury i Sztuki w dniu 1 marca 1969 r. W 2022 r. Muzeum otrzymało nowy Statut i imię dr Stanisława Kadyiego.

Muzeum Regionalne w Jaśle działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987):

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D1997005002401.pdf

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406):

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D1991114049301.pdf

Niniejszego Statutu:

3. Uchwały nr XXXI/297/2012 Rady Miejskiej Jasła:

4. Uchwały nr LXVI/561/2022 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnemu w Jaśle im. dr. Stanisława Kadyiego. (AKTUALNY)

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: