Działalność

Muzeum jest instytucją mającą za cel nadrzędny gromadzenie i trwałą ochronę dóbr naturalnego i kulturowego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

Zgodnie z zakresem działań należących do określonych Działów Muzeum prowadzimy działalność oświatową poprzez:

  • Oprowadzanie zwiedzających po ekspozycjach z przewodnikiem
  • Przygotowywanie i przeprowadzenie lekcji muzealnych
  • Przygotowywanie i wygłaszanie wykładów, odczytów, prelekcji na tematy zbieżne z profile Muzeum”

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: