Rejestry, ewidencje, archiwa

W Muzeum Regionalnym w Jaśle im. dra Stanisława Kadyiego prowadzone są:

 • Księga wpływu muzealiów
 • Księga ruchu muzealiów
 • Księga depozytów

Dział historyczno-artystyczny prowadzi:

 • Księgę inwentarzową muzealiów historyczno-artystycznych
 • Księgę inwentarzową muzealiów archeologicznych
 • Księgę inwentarzową muzealiów paleontologiczno-przyrodniczych
 • Księgę inwentarzową archiwum historycznego sprawozdawczego i dokumentów
 • Księgę inwentarzową archiwum fotograficznego historycznego
 • Archiwum Zakładowe MRJ

Dział etnograficzny prowadzi:

 • Księgę inwentarzową muzealiów etnograficznych
 • Archiwum fotograficzne etnograficzne
 • Archiwum sprawozdawcze etnograficzne

Biblioteka prowadzi księgę inwentarzową księgozbioru i księgę inwentarzową starodruków

Sekretariat prowadzi:

 • Ewidencję środków trwałych
 • Ewidencję korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • Rejestr wzorów pieczęci
 • Rejestr kontroli i wizytacji
 • Ewidencję osobową pracowników
 • Ewidencję umów prac zleconych i o dzieło

Ponadto w muzeum prowadzony jest rejestr zwiedzających

Opublikował(a): Natalia Spólnik

Ostatnia zmiana: